20 vastuullista tekoa vuonna 2020

Perheleipuri Salonen on vastuullinen perheyritys.

Olemme turkulainen jo neljännessä polvessa toimiva leipomoalan perheyritys, jonka markkina-alue on kasvanut vuosien saatossa yhä laajemmaksi eteläisessä Suomessa.

”Se pidetään, mikä luvataan”

on kautta aikojen ollut mottomme, ja se kuvastaa vielä tänä päivänäkin tapaamme toimia; haluamme toimia vastuullisesti ja pitää sen minkä lupaamme.

Perheleipuri Salosen vastuullisuus näkyy päivittäisessä tekemisessä; pieniä arjen tekoja ja parannuksia, isoja linjanvetoja paremman huomisen ja vastuullisen yritystoiminnan puolesta sekä kansainvälisestikin tarkasteltuna suuntaa näyttäviä tekoja ympäristömme ja yhteiskuntamme hyväksi omien resurssiemme puitteissa.

Pienistä teoista kasvaa isot virrat, jotka suuremmassa mittakaavassa vaikuttavat tulevien sukupolvien hyvinvointiin. Haluamme olla tässä kehityksessä mukana ja omalta osaltamme kertoa sinulle, miten Perheleipuri Salonen tekee jo nyt huomisesta vähän paremman.

Tuomme vuoden 2020 aikana esiin 20 yksittäistä vastuullista tekoa, joilla olemme mukana rakentamassa parempaa huomista!

Taikina
taipuu
moneksi
#1
sulje

Taikinasta polttoaineeksi!

Kun taikinasta leivotaan valmista leipää, toimii se oivana polttoaineena meille ihmisille, mutta mitä tapahtuu mahdolliselle ylijämäätaikinalle, joka ei koskaan päädy uuniin ja valmiina leipänä ruokapöytiin?

Me Perheleipuri Salosella pyrimme lähtökohtaisesti valmistamaan oikean ja optimaalisen määrän tuotteita, mutta toisinaan taikinaa jää myös yli. Tämän ylijäämätaikinan toimitamme Gasumille, joka valmistaa siitä biokaasua.

Suomessa biokaasua käytetään pääosin lämmön ja sähkön tuotantoon, mutta vähäpäästöisten polttoaineiden kysynnän lisääntyessä nopeasti kasvava biokaasun käyttökohde on myös liikenne.

PIDEMMÄLLÄ
REKALLA
VÄHEMMÄN
PÄÄSTÖJÄ
#2
sulje

Isompi kuljetuskalusto – isompi kertakuorma – vähemmän päästöjä.

Tammikuussa astui voimaan yksi aikamme merkittävimmistä lainsäädäntömuutoksista suomalaiseen rekkaliikenteeseen liittyen. Yhdistelmien suurin sallittu pituus kasvoi 25,25 metristä 34,5 metriin sallien liikenteeseen kolme uutta yhdistelmätyyppiä. Entistä pidempi ja kuljetustehokkaampi HCT-rekka (High Capacity Transport) kuljettaa nyt myös Perheleipuri Salosen leipäuotteita. HCT-Rekka aloitti leipomon kuljtukset lakimuutoksen myötä ja se korvaa mahdollisuuksien mukaan 2 perinteistä puoliperävaunua. Parhaimmassa tapauksessa entisen 2 rekan sijaan vain yksi liikkuu ja ympäristökuormitus pienenee.

Erityisesti kappaletavaran runkolikkenne, elintarvikekuljetukset ja merikonttikuljetukset hyötyvät rekan pituuden kasvusta.

Hyvä leipä
ei jouda
hukkaan
#3
sulje

Hyvä leipä ei jouda hukkaan, vaan hyväntekeväisyyteen!

Leipomomme yhteydessä toimivasta kahviomyymälästä useat paikalliset hyväntekeväisyysjärjestöt noutavat päivittäin myymättä jääneen ylijäämäleivän omiin avustukohteisiinsa. Perheleipuri Salosen leipää päätyy leipäkasseihin ja hävikkiruoka-avuksi, jota tarjoavat mm. A-kilta, Ekotori, Loimaan Seudun työttömät ja Kuolemanlaakson apu.

Hyväntekeväisyysjärjestöt tekevät arvokasta työtä pääasiassa vapaaehtoisvoimin, joten meille Perheleipuri Salosella on tärkeää tukea tätä toimintaa ja varmistaa, että apu menee sinne, missä sitä eniten kaivataan.

Hyvää
huolta
hygieniasta
#4
sulje

Huolehdimme hygieniasta vastuullisesti!

Yksi tärkeä osa leipomomme vastuullisuusohjelmaa on noudattaa elintarviketeollisuudelle asetettuja määräyksiä ja hygieniaohjeita.

Meillä Perheleipuri Salosella tämä on erityisen tärkeää ja tuotantomme työnjohto työskentelee päivittäin tuotantohenkilöstön rinnalla valvoen tuotteiden laatua ja hygieniohjeiden noudattamista. Päivittäistä valvontaa tuetaan ja seurataan erilaisilla vuosisuunnitelman mukaisilla sisäisillä tarkastuskierroksilla.

Leipomollemme on myönnetty FSSC 22000 elintarviketurvallisuusjärjestelmän sertifikaatti, mikä tarkoittaa sitä, että ulkopuolinen tarkastaja tutkii ja arvioi vuosittain, miten leipomomme elintarviketurvallisuuteen liittyvät asiat on hoidettu.

#5
sulje
Kerromme tästä vastuullisuusteosta myöhemmin!
#6
sulje
Kerromme tästä vastuullisuusteosta myöhemmin!
#7
sulje
Kerromme tästä vastuullisuusteosta myöhemmin!
#8
sulje
Kerromme tästä vastuullisuusteosta myöhemmin!
#9
sulje
Kerromme tästä vastuullisuusteosta myöhemmin!
#10
sulje
Kerromme tästä vastuullisuusteosta myöhemmin!
#11
sulje
Kerromme tästä vastuullisuusteosta myöhemmin!
#12
sulje
Kerromme tästä vastuullisuusteosta myöhemmin!
#13
sulje
Kerromme tästä vastuullisuusteosta myöhemmin!
#14
sulje
Kerromme tästä vastuullisuusteosta myöhemmin!
#15
sulje
Kerromme tästä vastuullisuusteosta myöhemmin!
#16
sulje
Kerromme tästä vastuullisuusteosta myöhemmin!
#17
sulje
Kerromme tästä vastuullisuusteosta myöhemmin!
#18
sulje
Kerromme tästä vastuullisuusteosta myöhemmin!
#19
sulje
Kerromme tästä vastuullisuusteosta myöhemmin!
#20
sulje
Kerromme tästä vastuullisuusteosta myöhemmin!

Me sitoudumme ja kannamme vastuumme

Taloudellinen vastuu

Pidämme huolta omasta kannattavuudestamme ja kilpailukyvystämme, jotta sillä on pitkällä tähtäimellä edellytyksiä huolehtia sosiaalisesta sosiaalisesta tai ympäristövastuustaan.

Ympäristövastuu

Tunnemme oman toimintamme ympäristövaikutukset, noudatamme lainsäädäntöä, tunnistamme muutostarpeet ja kehitämme toimintaamme jatkuvasti ja kokonaisvaltaisesti: energian, materiaalien ja luonnonvarojen tehokas käyttö, jätteiden määrän vähentäminen ja kierrätys, luonnonsuojelu, ilmastonmuutoksen torjunta, ympäristöä säästävien ratkaisujen tarjoaminen.

Sosiaalinen vastuu

Sosiaalisella vastuulla tarkoitamme kaikkia niitä vaikutuksia, joita yrityksemme toiminnalla on eri ihmisryhmille ja yhteisöille. Näitä sidosryhmiä ovat muun muassa oma henkilöstömme, asiakkaamme ja paikalliset asukkaat, alihankkijamme ja kansalaisjärjestöt. Uskomme, että motivoitunut ja jatkuvasti kehittyvä henkilöstö on menestyvän yrityksemme voimavara.

Tuotehaku

Tuotenimi
EAN-koodi
Tuoteryhmä
Maanantai
Tiistai
Keskiviikko
Torstai
Perjantai