20 vastuullista tekoa vuonna 2020

Perheleipuri Salonen on vastuullinen perheyritys.

Olemme turkulainen jo neljännessä polvessa toimiva leipomoalan perheyritys, jonka markkina-alue on kasvanut vuosien saatossa yhä laajemmaksi eteläisessä Suomessa.

”Se pidetään, mikä luvataan”

on kautta aikojen ollut mottomme, ja se kuvastaa vielä tänä päivänäkin tapaamme toimia; haluamme toimia vastuullisesti ja pitää sen minkä lupaamme.

Perheleipuri Salosen vastuullisuus näkyy päivittäisessä tekemisessä; pieniä arjen tekoja ja parannuksia, isoja linjanvetoja paremman huomisen ja vastuullisen yritystoiminnan puolesta sekä kansainvälisestikin tarkasteltuna suuntaa näyttäviä tekoja ympäristömme ja yhteiskuntamme hyväksi omien resurssiemme puitteissa.

Pienistä teoista kasvaa isot virrat, jotka suuremmassa mittakaavassa vaikuttavat tulevien sukupolvien hyvinvointiin. Haluamme olla tässä kehityksessä mukana ja omalta osaltamme kertoa sinulle, miten Perheleipuri Salonen tekee jo nyt huomisesta vähän paremman.

Tuomme vuoden 2020 aikana esiin 20 yksittäistä vastuullista tekoa, joilla olemme mukana rakentamassa parempaa huomista!

Taikina
taipuu
moneksi
#1
sulje

Taikinasta polttoaineeksi!

Kun taikinasta leivotaan valmista leipää, toimii se oivana polttoaineena meille ihmisille, mutta mitä tapahtuu mahdolliselle ylijämäätaikinalle, joka ei koskaan päädy uuniin ja valmiina leipänä ruokapöytiin?

Me Perheleipuri Salosella pyrimme lähtökohtaisesti valmistamaan oikean ja optimaalisen määrän tuotteita, mutta toisinaan taikinaa jää myös yli. Tämän ylijäämätaikinan toimitamme Gasumille, joka valmistaa siitä biokaasua.

Suomessa biokaasua käytetään pääosin lämmön ja sähkön tuotantoon, mutta vähäpäästöisten polttoaineiden kysynnän lisääntyessä nopeasti kasvava biokaasun käyttökohde on myös liikenne.

PIDEMMÄLLÄ
REKALLA
VÄHEMMÄN
PÄÄSTÖJÄ
#2
sulje

Isompi kuljetuskalusto – isompi kertakuorma – vähemmän päästöjä.

Tammikuussa astui voimaan yksi aikamme merkittävimmistä lainsäädäntömuutoksista suomalaiseen rekkaliikenteeseen liittyen. Yhdistelmien suurin sallittu pituus kasvoi 25,25 metristä 34,5 metriin sallien liikenteeseen kolme uutta yhdistelmätyyppiä. Entistä pidempi ja kuljetustehokkaampi HCT-rekka (High Capacity Transport) kuljettaa nyt myös Perheleipuri Salosen leipäuotteita. HCT-Rekka aloitti leipomon kuljtukset lakimuutoksen myötä ja se korvaa mahdollisuuksien mukaan 2 perinteistä puoliperävaunua. Parhaimmassa tapauksessa entisen 2 rekan sijaan vain yksi liikkuu ja ympäristökuormitus pienenee.

Erityisesti kappaletavaran runkolikkenne, elintarvikekuljetukset ja merikonttikuljetukset hyötyvät rekan pituuden kasvusta.

Hyvä leipä
ei jouda
hukkaan
#3
sulje

Hyvä leipä ei jouda hukkaan, vaan hyväntekeväisyyteen!

Leipomomme yhteydessä toimivasta kahviomyymälästä useat paikalliset hyväntekeväisyysjärjestöt noutavat päivittäin myymättä jääneen ylijäämäleivän omiin avustukohteisiinsa. Perheleipuri Salosen leipää päätyy leipäkasseihin ja hävikkiruoka-avuksi, jota tarjoavat mm. A-kilta, Ekotori, Loimaan Seudun työttömät ja Kuolemanlaakson apu.

Hyväntekeväisyysjärjestöt tekevät arvokasta työtä pääasiassa vapaaehtoisvoimin, joten meille Perheleipuri Salosella on tärkeää tukea tätä toimintaa ja varmistaa, että apu menee sinne, missä sitä eniten kaivataan.

Hyvää
huolta
hygieniasta
#4
sulje

Huolehdimme hygieniasta vastuullisesti!

Yksi tärkeä osa leipomomme vastuullisuusohjelmaa on noudattaa elintarviketeollisuudelle asetettuja määräyksiä ja hygieniaohjeita.

Meillä Perheleipuri Salosella tämä on erityisen tärkeää ja tuotantomme työnjohto työskentelee päivittäin tuotantohenkilöstön rinnalla valvoen tuotteiden laatua ja hygieniohjeiden noudattamista. Päivittäistä valvontaa tuetaan ja seurataan erilaisilla vuosisuunnitelman mukaisilla sisäisillä tarkastuskierroksilla.

Leipomollemme on myönnetty FSSC 22000 elintarviketurvallisuusjärjestelmän sertifikaatti, mikä tarkoittaa sitä, että ulkopuolinen tarkastaja tutkii ja arvioi vuosittain, miten leipomomme elintarviketurvallisuuteen liittyvät asiat on hoidettu.

Tehokkaampi
logistiikka
– vähemmän
päästöjä
#5
sulje

Perheleipuri Salonen hyödyntää jakelussaan tehokkaasti yhteiskuljetuksia, eli kuljetusreittejä, joissa yleensä 2-4 leipomoa yhdistävät jakelunsa yhteiselle reitille samaa kuljetuskalustoa hyödyntäen. Salosen jakelualueella näitä yhteiskuljetusreittejä on onnistuttu hyödyntämään yhteensä 77 reitillä kaikista Salosen 82 kokonaisreitistä. Poikkeuksena ovat Turun lähialueille ja Poriin suuntautuva jakelu sekä runkoreiteistä Vantaa-Kouvola ja Vantaa-Lahti, jotka ajetaan yksin. Näillä reiteillä autot saadaan kuitenkin lähtökohtaisesti täyteen, jolloin kaluston käyttöprosentti kuormaan nähden on hyvä. Niin sanottua runkoreittiä ajava rekka-auto on muutettu helmikuussa HCT-rekaksi, mikä mahdollistaa isompien tilausmäärien kuljettamisen yhdellä kertaa. Näin ollen 2 kahden tavallisen rekka-auton sijasta Vantaalle ajaa vain yksi auto tilauksen ollessa 50 lavaa tai alle, mikä toteutuu yleensä viikoittain neljästi.

Näin Perheleipuri Salonen omalta osaltaan pienentää päästöjä maantieliikenteessä, yhteistyössä on voimaa.

Kierrätys
kannattaa
#6
sulje

Tehokkaan kiertotalouden toteutumisessa yksi tärkeä elementti on kierrättäminen. Raaka-aineiden ja jätteiden hyötykäyttö on järkevää myös leipomon tominnassa; esimerkiksi biojätteestä voidaan valmistaa biokaasua tai ylijäämäleivät lahjoittaa eteenpäin hyväntekeväisyysjärjestöille. Me Perheleipuri Salosella pyrimme tehokkaaseen kierrätykseen mm. seuraavia lajittelupisteitä hyödyntäen:
• Biojätteen taltiointi esimerkiksi virheellisten tuotteiden ja ylijäämätaikinan osalta
• Paperinkeräys toimisto- ja muun paperijätteen osalta
• Pahvinkeräys esimerkiksi raaka-aineiden ja pakkausmateriaalien kuljetuslaatikoiden osalta
• Metallinkeräys esimerkiksi säilyketölkeille
• Uppopaistorasvn taltiointi esimerkiksi munkkien paistoon käytetyn rasvan osalta
• Lasinkeräys kahvion lasijätteille
• Ongelmajätteiden keruu
Jätteiden lajittelun ja kierrätyksen lisäksi toimivassa kiertotauloudessa on tärkeää myös pyrkiä vähentämään syntyvän jätteen määrää, siksi me leipomolla jatkuvasti seuraamme syntyviä jätemääriä ja pyrimme näin minimoimaan jätteiden määrää.

Yhtä
suurta
perhettä
#7
sulje

Perheyritystaustainen leipomomme on alusta alkaen työllistänyt myös ulkopuolista väkeä ja olemme olleet huomattava työllistäjä omalla alueellamme jo pitkään; tänä päivänä meillä työskentelee jo noin 140 leipomoalan ammattilaista. Meillä Perheleipuri Salosella arvostetaan työhyvinvointia, mikä näkyy mm. erityisen pitkinä työurina verrattuna nykypäivän keskimääräisiin työurien pituuksiin. Yrityksessämme on toteutunut jopa muutamia 40-vuotisia työuria sekä lukuisia 15-30 vuotta kestäneitä työuria, joista on siirrytty ansaituille eläkepäiville.

Panostamme jatkuvasti yrityksen sisäiseen viestintään ja seuraamme työtyytyväisyyttä säännöllisesti mm. henkilöstön työtyytyväisyyskyselyillä. Erityisesti leipomon tuotantotyö on fyysisesti raskasta vuorotyötä, jolloin hyvä työvuorosuunnittelu sekä toimivien työterveyspalveluiden tarjoaminen nousevat tärkeiksi työhyvinvoinnin osatekijöiksi.

Työntekijöidemme ikähaarukka vaihtelee 20 vuotiaista aina eläkeikäisiin saakka. Palkkaamme mielellämme nuoria alalle valmistuneita työntekijöitä, jotka saavat kasvaa leipomomme kokeneiden ammattilaisten parissa. Leipomoväen lisäksi työllistämme välillisesti muun muassa muita yrittäjiä ja useita autoilijoita kuskeineen sekä henkilöstövuokrauksen kautta palkattuja kausityöntekijöitä ja siistijöitä.

Olemme vastuullinen työnantaja –perheyritys, jossa kaikki olemme yhtä ja samaa perhettä.

JATKUVA
KEHITYS-
TYÖ
#8
sulje

Jatkuva parantaminen on pohjana turvalliselle ja vastuulliselle toiminnalle.

Perheleipuri Salosella toiminta perustuu jatkuvaan parantamiseen. Kehitämme toimintamme eri osa-alueita kuluttajilta, asiakkailta ja henkilöstöltä saatujen palautteiden avulla. Pidämme vuosisuunnitelman mukaisesti kehtiyskohteiden mukaan teemoitettuja työpalavereja sekä suoritamme säännöllisesti tarkastuskierroksia, joilla toimintaamme kehitetään. Tämän lisäksi henkilöstön koulutus kuuluu olennaisena osana jatkuvaan parantamiseen; henkilöstön ajantasainen tietotaito on meille ensiarvoisen tärkeää. Jatkuvalla parantamisella tavoittelemme myös kustannustehokkuutta, joka on saavutettavissa kun toimenpiteet kohdistetaan oikein ja tehokkaasti.

Perheleipuri Salosella on ollut FSSC 22000 elintarviketurvallisuus sertifikaatti alkuvuodesta 2015 alkaen. Tämä tarkoittaa sitä, että ulkopuolinen tarkastaja tutkii ja arvioi vuosittain, miten leipomomme elintarviketurvallisuuteen liittyvät asiat on hoidettu. FSSC 22000 elintarviketurvallisuussertifikaatin yhtenä vaatimuksena on myös jatkuva parantamisen osoittaminen.

Pelastetaan
yhdessä
Itämeri
#9
sulje

Olemme mukana pelastamassa Itämerta.

Itämeri on yksi maailman herkimmistä ja saastuneimmista meristä. Vakavimpia ongelmia ovat rehevöityminen, ylikalastus, vaaralliset aineet, meriliikenteen riskit sekä luonnon monimuotoisuuden väheneminen. Rehevöityminen tai vaaralliset aineet vaikuttavat luonnon monimuotoisuuteen ja kun puhutaan ilmastonmuutoksesta, puhutaan samalla myös Itämeren tilasta. Rakas ja tärkeä meremme on tällä hetkellä kriittisessä tilassa, mutta se voidaan vielä pelastaa.

BSAG eli Baltic Sea Action Group on voittoa tuottamaton säätiö, joka tekee tärkeää työtä Itämeren pelastamiseksi tuomalla yhteen eri toimijoita, kuten Itämeren valtioiden korkeinta johtoa, viranomaisia ja yksityissektoria. BSAG toimii saattamalla yhteen tieteentekijöitä ja päättäjiä, aktivoimalla yrityksiä löytämään ja toteuttamaan ratkaisuja tuoden kaikki ne tahot yhteen, joiden panosta tarvitaan Itämeren pelastamiseksi.

Me Perheleipuri Salosella kannamme myös kortemme kekoon puhtaamman Itämeren puolesta lahjoittamalla jokaisesta 1.7.-31.8.2020 myydystä Saaristolaisnappipussista 10 senttiä Elävä Itämeri säätiön (Baltic Sea Action Group) työhön Itämeren rehevöitymisen hillitsemiseksi, ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi sekä vedenalaisen luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi.

TYÖLLISTÄMME
KESÄ-
TYÖNTEKIJÖITÄ
#10
sulje

Perheleipuri Salonen on kautta aikojen työllistänyt myös kesätyöntekijöitä. Vuosittain työllistämme useita kesätyöntekijöitä ja tänäkin vuonna olemme palkanneet n. 20 työntekijää leipomomme eri toimintoihin aina myynnistä ja asiakaspalvelusta tuotantoon, jossa työskentelee suurin osa kausiapulaisistamme.

Useat kesätyöt johtavat myös opintojen päätyttyä pysyviin työsuhteisiin, mikä onkin monessa kesärekrytoinnissa juuri se toivottu lopputulos. Leipomoala on perinteisesti tunnettu käsityöala, jossa paras oppi ja hiljainen tietotaito siirtyy vakiintuneilta ammattilaisilta uusille tulokkaille. Perehdytys on tärkeässä roolissa kesätyöntekijän aloittaessaan työnsä leipomossa; tällä varmistamme, että työ on mielekästä kausiapulaiselle sekä tuottavaa leipomolle. Onnistumisen ilo ja hyvä työviihtyvyys myös kesätyöntekijöiden osalta on meille tärkeää, mikä näkyy leipomoon aina uudelleen palaavina kesätyöntekijöinä.

Onnistunut ja pitkäkestoinen kesätyösuhde onkin mitä mainioin tapa toteuttaa tulevaisuuden rekrytointi vastuullisesti!

PAKKAUSTEN
JATKUVA
KEHITTÄMINEN
#11
sulje

Pakkaus on oleellinen osa tuotekehitystä. Sen valintaan vaikuttavat luonnollisesti itse leipätuotteen ominaisuudet ja koostumus sekä siinä käytetyt raaka-aineet ja oletettu säilyvyys. Kiinnitämme huomiota pakkaussuunnitteluun ja yritämme minimioida pakkausmateriaalin yleisesti. Pakkausten osalta voidaan suunnitella pakkausmuotoihin esimerkiksi uusia leikkauksia, joilla pienennetään tarvittavan pakkausmateriaalin määrää tai vaihtoehtoisesti valita kokonaan uusi ekologisempi materiaali, mikäli tuoteominaisuudet sen mahdollistavat. Yritämme löytää uusia innovatiivisia pakkausmateriaaleja, jotka vähentäisivät esimerkiksi muovin käyttöä. Yritämme tarjota myös erikokoisia pakkausvaihtoehtoja, jotka paremmin vastaisivat kuluttajien erilaisia leivän käyttötottumuksia.

Tuotekehittelyssämme pyrimme aktiivisesti siihen, että sekä leipien valmistuksessa että kuluttajien ruokapöydissä syntyisi mahdollisimman vähän ruokahävikkiä. Perheleipuri Salosen pakkaukset suunnitellaan ja valmistetaan Suomessa.

KOTIMAISUUDEN SUOSIMINEN
#12
sulje

Suomalaiset viljelijät ansaitsevat isot kiitokset, sillä kotimaisen viljan saatavuus on ollut erinomainen viime vuosina. Me Perheleipuri Salosella pyrimme suosimaan raaka-aineiden osalta lähtökohtaisesti kotimaisia viljoja, aina kun se on mahdollista. Käytännössä kuitenkin osassa tuotteiden valmistusta on välttämätöntä käyttää esimerkiksi erityisiä jauhoseoksia, jolloin kotimaisen viljaraaka-aineen käyttö yksinään ei onnistu. Näidenkin erikoistuotteiden osalta me PerheleipuriSalosella käytämme Suomessa toimivaa raaka-ainetoimittajaa ja edellytämme hyvää tasaista laatua kaikissa raaka-ainetoimituksissamme.

Arvostamme kuluttajiltamme saatua palautetta, ja olemmekin huomanneet, miten kotimainen ruis ja myös kaura pitävät pintansa. Tästä hyvänä esimerkkinä Ruis100 ja Kaura100, joiden viljaraaka-aine on 100 % kotimaista ruista ja kauraa.

Yhteistyötä SPR:n kanssa
#13
sulje

Olemme tänäkin vuonna leiponeet SPR:n Varsinais-Suomen alueosastoille myyntiin Nälkäpäiväleipää, joiden myyntituotot menevät SPR:n katastrofijaoston kautta apua tarvitseville. Nälkäpäiväleipänä on tänäkin vuonna suosittu Perheleipuri Salosen Ruisvarras ja sitä myy lähes kymmenen SPR:n paikallisosastoa Varsinais-Suomessa.

SPR:n Nälkäpäivän nettikeräys on käynnissä syys- ja lokakuun ajan (www.nalkapaiva.fi) ja lipaskerääjät jalkautuvat kaduille 24.–26.9. Osallistu sinäkin Nälkäpäivään ostamalla Nälkäpäiväleipää tai lahjoittamalla netti- tai lipaskeräykseen.

#14
sulje
Kerromme tästä vastuullisuusteosta myöhemmin!
#15
sulje
Kerromme tästä vastuullisuusteosta myöhemmin!
#16
sulje
Kerromme tästä vastuullisuusteosta myöhemmin!
#17
sulje
Kerromme tästä vastuullisuusteosta myöhemmin!
#18
sulje
Kerromme tästä vastuullisuusteosta myöhemmin!
#19
sulje
Kerromme tästä vastuullisuusteosta myöhemmin!
#20
sulje
Kerromme tästä vastuullisuusteosta myöhemmin!

Me sitoudumme ja kannamme vastuumme

Taloudellinen vastuu

Pidämme huolta omasta kannattavuudestamme ja kilpailukyvystämme, jotta sillä on pitkällä tähtäimellä edellytyksiä huolehtia sosiaalisesta sosiaalisesta tai ympäristövastuustaan.

Ympäristövastuu

Tunnemme oman toimintamme ympäristövaikutukset, noudatamme lainsäädäntöä, tunnistamme muutostarpeet ja kehitämme toimintaamme jatkuvasti ja kokonaisvaltaisesti: energian, materiaalien ja luonnonvarojen tehokas käyttö, jätteiden määrän vähentäminen ja kierrätys, luonnonsuojelu, ilmastonmuutoksen torjunta, ympäristöä säästävien ratkaisujen tarjoaminen.

Sosiaalinen vastuu

Sosiaalisella vastuulla tarkoitamme kaikkia niitä vaikutuksia, joita yrityksemme toiminnalla on eri ihmisryhmille ja yhteisöille. Näitä sidosryhmiä ovat muun muassa oma henkilöstömme, asiakkaamme ja paikalliset asukkaat, alihankkijamme ja kansalaisjärjestöt. Uskomme, että motivoitunut ja jatkuvasti kehittyvä henkilöstö on menestyvän yrityksemme voimavara.

Tuotehaku

Tuotenimi
EAN-koodi
Tuoteryhmä
Maanantai

Lohikeitto M, G
Chili-omena-kaalisalaatti Ve, G
Leipäjuustosalaatti L, G

Tiistai

Texmex-jauhelihakeitto M, G
Kvinoa-chorizosalaatti L, G
Feta-mansikkasalaatti L, G

Keskiviikko

Makkarakeitto M, G
Parsakaali-pastasalaatti Ve, G
Kana-caesarsalaatti L, G

Torstai

Hernekeitto M, G + pannukakku
Kylmäsavulohi-riisisalaatti M, G
Waldorfinsalaatti L, G

Perjantai

Kana-kookoskeitto M, G
Halloumi-bulgursalaatti L
Maalaissalaatti M, G